நெகிரி செம்பிலன் சட்டமன்ற தொகுதி பங்கீட்டில் இரு தரப்புக்கு முரண்பாடு

Read Previous

தொகுதிப் பங்கீடு 2 அல்லது 3 நாட்களில் அறிவிக்கப்படும்

Read Next

6 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில் மஇகா போட்டியிடாது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular